К основному контенту

Kırım Tatar Teşkilatları Platformu'ndan - Rusya Federasyonu Anayasasında Yapılacak Değişiklikler Hakkında

Rusya’da koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ve 1 Temmuz 2020 tarihinde düzenlenecek halkoylaması ile yürürlüğe girecek anayasa değişikliklerine Türkiye’deki Kırım Tatar sivil toplum kuruluşlarından tepki geldi.
Kırım Tatar Teşkilatları Platformu tarafından yayınlanan bildiride Rusya Federasyonunda yürürlüğe girecek yeni anayasa ile Federasyonu oluşturan Rus olmayan milletler ve diğer etnik toplulukların hayat hakkının sona ereceği, ülkede hukuk güvenliği ve adil yargılama hakkının tamamen ortadan kalkacağı, Rusya ile ilişkili olan devlet, kişi ve diğer kuruluşların hukuki güvencesinin tamamen ortadan kalkacağı vurgulandı.
Türkiye’de faaliyet gösteren 56 Kırım Tatar teşkilatı ve uluslararası faaliyet gösteren Bağımsız İdil-Ural Teşkilatının imzaladığı belgenin tam metni şu şekilde:
TÜRKİYE’DEKİ KIRIM TATAR TEŞKİLATLARI PLATFORMU’NDAN
platformTamga1
 “Rusya Federasyonu Anayasasında Yapılacak Değişiklikler Hakkında”
22.06.2020
Kırım Tatarları, tarihlerinden aldıkları tecrübe ile 27 Şubat 2014 yılında vatanları Kırım’ın Rusya Federasyonu tarafından hukuksuzca işgalini tanımadıklarını ve Rusya Federasyonunun egemenliğini asla kabul etmeyeceklerini bütün dünyaya ilan etmiştir. Vatan’da yaşayan kardeşlerinin bu kararı dünyanın pek çok ülkesine dağılmış Kırım Tatar diasporası tarafından da kabul edilmiş ve işgale karşı insan hakları, demokrasi, hukuk ve adalet ilkelerine bağlı kalınarak mücadeleye başlamıştır.
Kırım Tatar halkının bu onurlu ve tüm dünya tarafından saygı ile karşılanan kararı, Kırım’ın ilk kez 1783 yılında Rusya tarafından işgalinden bu yana yaşadığı büyük acılar ve felâketlerden edinilen tecrübeye dayanmaktadır. Halkımız, iki asrı aşan bu işgal devirlerinden Rusya devletinin işgal altına aldığı topraklarda Rus olmayan diğer milletlere, halklara, etnik ve dinî unsurlara gerçekte hayat hakkı tanımadığını uğradığı sürgünler, katliamlar, baskı ve eritme siyasetleri sonucunda çok acı ve açık bir şekilde öğrenerek millî benliğine silinmez bir şekilde işlemiştir.
Kırım’ın işgalinden altı yılı aşkın bir süre geçmesinden sonra Kremlin yönetiminin 1 Temmuz 2020 tarihinde son aşama olarak halkoylamasına sunacağı Rusya Federasyonu Anayasası’nda değişiklik tasarısı Kırım Tatarlarının Rus hegemonyasına direnmesinin ne denli doğru ve haklı bir karar ve eylem olduğunun ispatıdır.
Bugünden sonuçları belli olan sözde halkoylaması sonucunda Rusya Federasyonunun yürürlüğe girecek yeni anayasası ile “Rusya kanunları uluslararası sözleşmelerden üstün tutularak” esasen ne Rus halkının ne de Rus olmayan diğer halkların ve dahi Rusya Federasyonu ile ilişkili olan diğer devlet, kamu ve özel hukuk tüzelkişileri ve bireylerin hukukî güvencesi kalmayacak; gerek Rusya Federasyonu vatandaşı gerekse Rusya Federasyonu ile her türlü medenî, ticarî ve sair ilişkisi olan devletler dahil diğer ülke vatandaşı kamu ve özel kişi ve kuruluşların hak arama, adil yargılanma ve sair temel hak ve özgürlükleri Rus kanunlarının ve yargısının hüküm ve insafına bırakılmış olacaktır. Bu uluslararası hukuk düzeninin ve hususen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin çok açık bir ihlalidir.
En az bunun kadar ve bizler için daha da önemlisi, anayasa değişiklik tasarısında yer alan “Rusya Federasyonu topraklarında, devlet kurucu halkın dili olan Rusça devlet dilidir. Rus halkı devlet kurucu bir halk olduğu gibi, Rusya Federasyonunun ortak hukuka sahip halklarının çok milletli ittifakına dahildir.” düzenlemesidir. Gerek değişiklik tasarında yer alan başkaca hükümler, gerekse Rusya Federasyonunda özellikle anadil konusunda geçtiğimiz yıllarda yürürlüğe giren kanunlarla birlikte değerlendirildiğinde bu madde esasen Rusya Federasyonunda yaşayan ve Rus olmayan bütün milletler, halklar, etnik ve dinî unsurların varlığına son verme amaçlı bir düzenlemedir. Rus olmayan halkların varlığını sürdürmeleri için gerekeli olan her türlü kamusal ve özel hizmet ve ihtiyacın karşılanmaması için dayanak olacak bu madde, uluslararası hukukun güvence altına almış olduğu milletlerin, yerli halklar ve etnik toplulukların hayat hakkını yok edecek niteliktedir. Bu, kuruluşu itibariyle bir Federasyon olan Rusya devletinin kendi kuruluş felsefesinden, federatif yapı mantığından ve sözleşmelerinden ayrılarak ırkçı bir devlet yapısına büründüğünün delilidir.
Kırım Tatar halkı Rusya egemenliğini asla kabul etmemiş ve etmeyecek bir halk olarak Kırım’da hukuk ve kanundışı olarak yapılacak bu sözde halkoylamasını boykot edecektir.
Bu itibarla, Rusya Federasyonunda yaşayan bütün onurlu kardeş halkları kendi varlıklarına son verecek bu anayasa değişikliği halkoylamasını boykota; insan hakları, demokrasi, hukuk ve adalete saygılı Rus dostlarımızı da boykota katılmaya davet ediyoruz. 
1-Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Merkezi
2-Kırım Gelişim Vakfı
3-Emel Türk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı
4-Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Vakfı
5-Eskişehir Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği
6-Bursa Tüm Tatar Türkleri Sosyal ve Kültürel Dayanışma Derneği
7-Çanakkale Kırım Tatarları Derneği
8-Etimesgut Kırım Tatarları Kültür ve Dayanışma Derneği
9-Polatlı Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği
10-Sakarya Kırım Türkleri Yardımlaşma ve Kültür Derneği
11-Serik Tatarlar Kültür ve Dayanışma Derneği
12-Yalova Kırım Türkleri Yardımlaşma Derneği
13- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Afyonkarahisar Şubesi
14- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Aksaray Şubesi
15- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Amasya Şubesi
16- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Balıkesir Şubesi
17- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Bandırma Şubesi
18- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Bursa Şubesi
19- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Ceyhan Şubesi
20- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Çatalca Şubesi
21- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Çorlu Şubesi
22- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Edirne Şubesi
23- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Gebze Şubesi
24- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Gölbaşı-Ballıkpınar Şubesi
25- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Gönen Şubesi
26- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi
27- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Anadolu Yakası Şubesi
28- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Kırıkkale Şubesi
29- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Kocaeli Şubesi
30- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Konya Şubesi
31- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Manavgat Şubesi
32- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Mersin Şubesi
33- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Sungurlu Şubesi
34- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Polatlı-Toydemir Şubesi
35- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Tekirdağ Şubesi
36- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yalova-Altınova Şubesi
37- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yalova-Çiftlikköy Şubesi
38- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Kayseri Temsilciliği
39- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Nevşehir Temsilciliği
40- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Kalecikkaya Temsilciliği
41- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Keçiören Temsilciliği
42- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Ordu Temsilciliği
43- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İngiltere Temsilciliği
44- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Polonya Temsilciliği
45- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Romanya Temsilciliği
46- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Ukrayna Temsilciliği
47- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Norveç Temsilciliği
48-Eskişehir Kırım Halkbilim Araştırmaları Derneği
49-Emiryakup Kırımlılar Derneği
50-İzmir Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği
51-Düzce Kırım Türkleri Derneği
52-Kırım Gelişim Vakfı Polatlı Şubesi
53-Kırım Gelişim Vakfı Afyonkarahisar Şubesi
54-Kırım Gelişim Vakfı İstanbul Şubesi
55-Kırım Gelişim Vakfı Bursa Şubesi
56-Kırım Gelişim Vakfı Çorlu Şubesi
57-Bağımsız İdil-Ural Hareketi Uluslararası Teşkilatı
http://www.kirimdernegi.org.tr/haberler/

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

BİZ KURİL ADALARININ JAPONYA’YA GERİ VERİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ! BAĞIMSIZ TATARİSTAN HÜKÜMETİNİN JAPONYA BAŞBAKANINA AÇIK MEKTUBU

BİZ KURİL ADALARININ JAPONYA’YA GERİ VERİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ! BAĞIMSIZ TATARİSTAN HÜKÜMETİNİN JAPONYA BAŞBAKANINA AÇIK MEKTUBU Sayın Fumiyo Kişida beyefendi! Biz, Bağımsız Tataristan Hükümeti olarak, Sizi ve Sizin Hükümetinizi kalpten selamlamaktan mutluluk duyuyoruz! Biz, kadim Tatar milletinin temsilcileri olarak, Moskova’nın sömürge rejiminden kaçarak, vatanımızın dışında Tataristan’ın bağımsızlığına ulaşmasını amaçlayan bir Hükümet kurduk. Bizim ülkemiz 470 sene önce silah gücüyle ve sinsi bir şekilde Moskovya tarafından ilhak edildi. Adaletsizlik, saldırganlık, yalan ve ikiyüzlülük asırlar boyunca bu imparatorluğun yöneticilerine hastır. Sizin ülkenizin bir parçasını da bu insanlık dışı imparatorluk ilhak etmiştir. Medya üzerinden öğrendiğimize göre 22 Nisan 2022 tarihinde Japonya Hükümeti resmi olarak ilk defa Güney Kuril adalarını yasadışı bir şekilde işgal edilmiş ülkenizin «kuzey toprakları» olarak ilan etmiş. Şüphesiz ki, Japonlar için tarihi adaleti sağlamak v

Открытое письмо президенту Турции Реджепу Эрдогану! Предлагаем татарам ближнего и дальнего зарубежья создать региональные отделения ВТОЦ!

Открытое письмо президенту Турции Реджепу Эрдогану!  Предлагаем татарам ближнего и дальнего зарубежья создать региональные отделения ВТОЦ!    Вы, уважаемый Реджеп Эрдоган ведёте активную деятельность по расширению сферы турецкого влияния, для единства тюркских народов. Действительно, за последние годы Турция активно продвигает идею тюркского единства, с такими странами как - Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и мы очень благодарны вашим действиям. Но, в то же время Вы не замечаете, когда грубо нарушается национальные права тюрков, а именно в Поволжских республиках: Башкортостане, Татарстане и Чувашии.  Напоминаем Вам, за 20 лет Путин своими делами доказал, что не зря занимает свой пост, за все эти годы он пахал, как раб на галерах. И он доволен своими результатами - уничтожены сотни политические партии, общественно-политические движения, благотворительные фонды и СМИ... 2 марта 2021 года Российский правозащитник Лев Пономарев объявил об окончательной ликвидации

День Памяти татарского народа! Беларусы солидарны с татарами!

День Памяти татарского народа! Беларусы солидарны с татарами! Смена поколений для каждого народа сказывается зеркалом движущейся истории, каждый народ проходит испытания: бывают дни радости и дни скорби. И мы должны помнить и чтить память наших предков.  У каждого народа есть свои исторические национальные герои, которые своим героизмом, своими подвигами, рискуя своими жизнями, отстаивали интересы своего народа, родного края и государства. Их героизм и борьба должны быть примером для нас и для будущих поколений, воспитывая крепость и стойкость духа, в защите национальных прав и свобод своего народа. Вспомним некоторых патриотов своего народа, которые оставили след в истории человечества: украинцев - Тарас Шевченко, беларусов - Константин Калиновский (Кастусь Калиновский), индусов – Махатма Ганди, палестинцев – Ясир Арафат, латиноамериканцев – Че Гевара, англичан – Маргарет Тэтчер, французов – Жанна Д’Арк, Южной Африки – Нельсон Мандела, афроамериканцев – Мартин Лютер Кинг, чеченцев - Б