К основному контенту

BİZ KURİL ADALARININ JAPONYA’YA GERİ VERİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ! BAĞIMSIZ TATARİSTAN HÜKÜMETİNİN JAPONYA BAŞBAKANINA AÇIK MEKTUBU


BİZ KURİL ADALARININ JAPONYA’YA GERİ VERİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ!

BAĞIMSIZ TATARİSTAN HÜKÜMETİNİN JAPONYA BAŞBAKANINA AÇIK MEKTUBU

Sayın Fumiyo Kişida beyefendi!

Biz, Bağımsız Tataristan Hükümeti olarak, Sizi ve Sizin Hükümetinizi kalpten selamlamaktan mutluluk duyuyoruz!

Biz, kadim Tatar milletinin temsilcileri olarak, Moskova’nın sömürge rejiminden kaçarak, vatanımızın dışında Tataristan’ın bağımsızlığına ulaşmasını amaçlayan bir Hükümet kurduk. Bizim ülkemiz 470 sene önce silah gücüyle ve sinsi bir şekilde Moskovya tarafından ilhak edildi.

Adaletsizlik, saldırganlık, yalan ve ikiyüzlülük asırlar boyunca bu imparatorluğun yöneticilerine hastır.

Sizin ülkenizin bir parçasını da bu insanlık dışı imparatorluk ilhak etmiştir.

Medya üzerinden öğrendiğimize göre 22 Nisan 2022 tarihinde Japonya Hükümeti resmi olarak ilk defa Güney Kuril adalarını yasadışı bir şekilde işgal edilmiş ülkenizin «kuzey toprakları» olarak ilan etmiş.

Şüphesiz ki, Japonlar için tarihi adaleti sağlamak ve Japon milletinin şerefini korumak için Kuril adalarının geri dönmesi önemlidir.

Bağımsız Tataristan Hükümeti kendi çalışmasında tüm uluslararası temel prensiplere uymaya çalışıyor, içine aldığı ülkelerin egemenliklerine, bağımsızlıklarına, bölünmezliklerine ve toprak bütünlüklerine koşulsuz ve şartsız saygı dahil.

Bilhassa, sanıyoruz ki, İturup, Kunaşir, Şikotan adaları ve Habomayi adaları grubu Uluslararası Hukuka aykırı ve yasadışı bir şekilde Rusya işgali altındalardır ve Japonya Hükümeti bu adaları haklı bir şekilde «işgal edilmiş kuzey topraklar» olarak adlandırıyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nin o «kuzey topraklarının» Japonya egemenliği altında olduklarını tanıma kararı ve Ukrayna Yüksek Şurasının desteğini bulan o «kuzey topraklarının» Rusya işgali altında olduklarını tanıma hakkındaki Ukrayna Başkanı fermanı bize bellidir.

ABD’nin ve Ukrayna’nın bu kararlarını biz takdir ediyoruz ve Dünya kamuoyunu da benzer adımlar atmaya çağırıyoruz.

Rusya’nın istilacı siyaseti öyle bir duruma geldi ki, inanılmaz miktarda yeraltı zenginlikleriyle bilinen işgal edilen halkların kocaman topraklarını elde etmesine rağmen, Rusya o topraklarda en basit ve etkili ekonomi düzenini ve nüfusun refahını sağlamaya aciz. Şimdi modern Rusya topraklarında çok sayıda «hayalet» şehirler ve köyler mevcut. Rusya olarak adlandırılmış uçsuz bucaksız topraklarda, eskiden insan kaynayan pek çok mekânlar terk edilmiş ve bakımsız hale gelmiştir. Kuril adalarında da aynı durum söz konusudur.

Bu adalarda tüm hayati problemlerini çözmek için, Japonya ve Uluslararası gözeticilerin katılımlarıyla, Kuril adalarının sakinlerinin düşüncelerini öğrenmek için, o adaların Japonya’ya dahil edilmesi-edilmemesi hakkında ne düşündüklerini öğrenmek için Referandum gerçekleştirmenin lazım olduğunu düşünüyoruz.

Yine de ele alınması gereken çok adil mesele tazminat meselesi vardır. Moldova, Gürcistan ve Ukrayna’nın kendi topraklarının Rusya tarafından haksız işgal edilmesi için tazminat alma istekleri bellidir. 18 Haziran 2018 tarihinde Moldova, Gürcistan ve Ukrayna’nın Rusya’ya karşı Uluslararası Mahkemede beraber haksız işgal için tazminat davası açma niyetleri hakkında Moldova Parlamentosu Başkanı Andriyan Kandu bildirmiştir. Japonya’nın da Rusya’dan adil bir şekilde tazminat alınması için bu ülkelere katılması gerektiğini düşünüyoruz.

Tarihi kaynaklardan belli ki, 1905 senesindeki savaşta kocaman Rusya imparatorluğun küçük ve iyi yönetilen Japonya tarafından yenilgiye uğratılması. Mançurya, Kore, Port-Artur ve Dalniy limanları kontrolü için Rusya ve Japonya arasındaki gerginlik Rusya için trajik sonuçlar getiren savaşın sebebiydi. Rusya ve Çin’in Uzak Doğu’daki pozisyonları zedelenmişti. Rusya büyük bir deniz ülkesi pozisyonunu kaybedip «okyanus» stratejisinden «kıta» stratejisine dönmek zorunda kaldı. O zaman Rusya uluslararası ticaretini kısıtladı ve iç siyasetini şiddetlendirdi. Ancak bu ülke yöneticilerine yalancılık has olduğu için bunları tarih kitaplarında ve medyada göremezsiniz.

Daha ileride biz halkımızın işgale karşı uzun süren ve başarısız mücadelesini hatırlatmak isteriz. Halkımız bu günlere kadar kendisini ve dilini koruyabildi. Yine tarihten belirli ki, bizim dedelerimizin Idilbulgarları devleti kahramanca direnişine rağmen Moğollar tarafından 1236 sonbaharında ilhak edilmiştir. O facia halkımızı çok güçsüzleştirmiştir.
 
Daha sonra Rus askeri 1376 senesinin Mart ayında devletimize batıdan saldırdığında ateşli silahla karşılık verildiğiyle karşılaşmıştır. Fakat buna ve başka teknik başarılara rağmen dedelerimiz çok sayılı ve sinsi olan düşmana mağlup gelmiştir. 15 Ekim 1552 tarihinde 41 günlük kahramanca savunmadan sonra, Rus askerinin şiddetli taarruzu sonucunda Kazan hanlığımızın başkenti Kazan şehri düşmüştür. Çok sayılı Rus düşmanımızın ordusuna karşı çok milletlerin unsurları - Tatarlar, Nugaylar, Udmurtlar, Erzâlar, Mokşalar, Çuvaşlar, Mariler – omuz omuza mücadele etmişlerdir. Kuşatma ve taarruz esnasında savunucuların neredeyse tümü şehit düşmüşlerdir. Her sokak ve her ev için muharebe gerçekleşmiştir. Sadece az sayıda savunucular kurtulabilmiştir. Kütüphaneleriyle, okullarıyla, camileriyle, arşivleriyle ve sanat eserleriyle beraber eski şehir tamamen yıkılmış ve yakılmıştır.
 
Dikkat ederseniz, 90-larda SSCB’den sonra tüm sömürülen halkların Moskovyadan gerçekten ayrılma imkanları vardı. Lakin çok güçsüzleştikleri için, halkların büyük kısmı asimile olup, düzenleri bozulmuş olduğu için – uygun olan bu vakit kaybedildi ve Moskova imparatorluğu uygun fırsatı yakalayarak güç toplayıp tüm bağımsız milli siyasetçileri ve gazetecileri etkisiz hale getirerek veya imha ederek kendisinin alışılmış saldırıcı ve işgalci stratejisine geçti...
 
Biz bilerek tarihimizin bazı sayfalarını anlattık, halkımızın bağımsızlık için asırlarca eşitsiz mücadelesini ve düşmanımızın barbar ve sinsi özünü göstermek için. Böyle asırlarca mücadeleye rağmen, türlü yollarla halklarımızın yok edilmelerine rağmen, tüm savaşlarda yenildiğimize rağmen – Moskova tarafından sömürülen halkların temsilcileri yurt dışında işgalle ve Rus olmayan halkların yok edilmesiyle mücadele için örgütler kurmaya başarmışlardır – toplumsal platform «Serbest Idil-Ural», «Serbest Milletler Ligi», «Rusya sonrası Serbest Milletler Forumu» (RSMF), «Serbest Milletler İttifakı».
 
Şu an 13-16 Temmuz’da Japonya’da düzenlenecek «Free nations of PostRussia» kurumu forumunun gerçekleştirilmesi için aktif örgütsel çalışmalar sürüyor (baş düzenleyicisi (RSMF) Oleg Mageletskiy’dir). Japonya’daki «Rusya sonrası Serbest Milletler» kurumunun yedinci forumunda Rusya’nın dekolonizasyonu ve yeniden düzenlenmesi problemlerinden başka, biz Japonya problemlerini de konuşmaya hazırlanıyoruz ve bunun yanı sıra Çin’de ve Kuzey Kore’de insan hakları durumuna da değinmek istiyoruz.
 
Bundan dolayı biz bu foruma Japonya Toplumla İlişkiler Bakanı Taro Kono beyefendinin de dikkatini çekmek istiyoruz, öyle ki bizimle beraber konuşmacılar mekânlarında Asya ülkelerinin siyasetçileri, gazetecileri ve bölge uzmanları katılsınlar.
 
Biz tüm Uluslararası alanlarda Kuril adalarının Moskovya imparatorluğu tarafından yasadışı işgalinin durdurulmasını, Ukrayna, Karelya, Gürcistan, Moldova, Idil-Ural Cumhuriyetleri ve Kafkaz topraklarındaki tüm Moskovya silahlı kuvvetlerinin silahsızlandırılmasını ve işgal edilmiş topraklardan çekilmelerini, ve de yine Belarus ve Suriye’den çekilmelerini talep etmeye niyetliyiz.
 
Biz Japonya Hükümetiyle tüm karşılıklı ve elverişli meselelerimiz boyunca işbirliğinde ve birbirimizi desteklemede bulunacağımızı umuyoruz.
 
Fırsattan faydalanarak tüm Japonya halkına barış, mutluluk ve refah diliyoruz!  
Saygıyla – Rafis Kaşapov- Bağımsız Tataristan Hükümeti Başbakanı, İngiltere;  
Aida Abdrahmanova – Bağımsız Tataristan Hükümeti Başbakanı dini ve milli meseleler boyunca yardımcısı, İsveç; Hafis Kaşapov – «Serbest Idil-Ural» toplumsal hareketinin Polonya’daki temsilcisi, «Serbest Milletler Ligi» üyesi, Polonya;
Reis Muhittin – Bağımsız Tataristan Hükümetinin Türkiye Cumhuriyetindeki elçisi, Türkiye;
Ferit Zekiyev – Tüm Tatar Cemiyet Merkezi Başkanı (TTCM), Türkiye, Antalya.
https://tatar-toz.blogspot.com/2023/06/biz-kuril-adalarinin-japonyaya-geri.html 16:12

Комментарии

 1. We demand the return of the Kuril Islands to Japan!
  OPEN LETTER TO THE PRIME MINISTER OF THE GOVERNMENT OF JAPAN FROM THE GOVERNMENT OF INDEPENDENT TATARSTAN
  Dear Mr. Fumio Kishida! We, as the Government of Independent Tatarstan, are sincerely glad to welcome you and your Government!

  We, being representatives of the ancient Tatar people, fleeing the persecution of the Moscow colonial regime, created a Government outside our country, which aims to achieve the independence of Tatarstan.

  Our country was annexed to Muscovy 470 years ago by force of arms and the cunning of the enemy. Injustice, captivity, lies and duplicity have been a characteristic of the rulers of this empire for many centuries. Part of the territory of your country was also captured by this inhuman empire. We know from the media that on April 22, 2022, the Government of Japan officially announced the South Kuril Islands for the first time as a country illegally occupied by Russia by the “northern territories”. Without a doubt, For the Japanese, the return of the Kuril Islands is very important in terms of the triumph of historical justice and the restoration of the honor of the Japanese nation.
  https://abn.org.ua/en/documents/we-demand-the-return-of-the-kuril-islands-to-japan/

  ОтветитьУдалить
 2. Ми вимагаємо повернути Курильські острови до Японії!
  ВІДКРИТИЙ ЛИСТ ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРУ УРЯДУ ЯПОНІЇ ВІД УРЯДУ НЕЗАЛЕЖНОГО ТАТАРСТАНУ
  https://abn.org.ua/uk/dokumenty/my-vymagayemo-povernuty-kurylski-ostrovy-do-yaponiyi/

  ОтветитьУдалить
 3. Мы требуем вернуть Курильские острова в состав Японии!
  ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯПОНИИ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА НЕЗАВИСИМОГО ТАТАРСТАНА
  https://tatar-toz.blogspot.com/2023/06/blog-post_55.html

  ОтветитьУдалить
 4. Ми вимагаємо повернути Курильські острови Японії!
  Уряд Незалежного Татарстану у своїй діяльності прагне дотримуватися всіх основних міжнародних принципів, куди входить і безумовна повага до суверенітету, незалежності, єдності та територіальної цілісності країн. Зокрема, ми вважаємо, що острови Ітуруп, Кунашир, Шикотан та група островів Хабомаї всупереч міжнародному праву перебувають під незаконною російською окупацією і що Уряд Японії цілком правомірно називає ці острови «північними окупованими територіями».

  Нам відомо рішення Сполучених Штатів Америки про визнання суверенітету Японії над «північними територіями», про указ Президента України, підтриманий Верховною Радою України, про визнання цих «північних територій» окупованими Росією територіями.
  Ми вітаємо ці рішення США й України та закликаємо світову спільноту зробити аналогічні кроки.
  https://idel-ural.org/uk/archives/my-vymagayemo-povernuty-kurylski-ostrovy-yaponiyi/

  ОтветитьУдалить

Отправить комментарий

Популярные сообщения из этого блога

Открытое письмо президенту Турции Реджепу Эрдогану! Предлагаем татарам ближнего и дальнего зарубежья создать региональные отделения ВТОЦ!

Открытое письмо президенту Турции Реджепу Эрдогану!  Предлагаем татарам ближнего и дальнего зарубежья создать региональные отделения ВТОЦ!    Вы, уважаемый Реджеп Эрдоган ведёте активную деятельность по расширению сферы турецкого влияния, для единства тюркских народов. Действительно, за последние годы Турция активно продвигает идею тюркского единства, с такими странами как - Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и мы очень благодарны вашим действиям. Но, в то же время Вы не замечаете, когда грубо нарушается национальные права тюрков, а именно в Поволжских республиках: Башкортостане, Татарстане и Чувашии.  Напоминаем Вам, за 20 лет Путин своими делами доказал, что не зря занимает свой пост, за все эти годы он пахал, как раб на галерах. И он доволен своими результатами - уничтожены сотни политические партии, общественно-политические движения, благотворительные фонды и СМИ... 2 марта 2021 года Российский правозащитник Лев Пономарев объявил об окончательной ликвидации

День Памяти татарского народа! Беларусы солидарны с татарами!

День Памяти татарского народа! Беларусы солидарны с татарами! Смена поколений для каждого народа сказывается зеркалом движущейся истории, каждый народ проходит испытания: бывают дни радости и дни скорби. И мы должны помнить и чтить память наших предков.  У каждого народа есть свои исторические национальные герои, которые своим героизмом, своими подвигами, рискуя своими жизнями, отстаивали интересы своего народа, родного края и государства. Их героизм и борьба должны быть примером для нас и для будущих поколений, воспитывая крепость и стойкость духа, в защите национальных прав и свобод своего народа. Вспомним некоторых патриотов своего народа, которые оставили след в истории человечества: украинцев - Тарас Шевченко, беларусов - Константин Калиновский (Кастусь Калиновский), индусов – Махатма Ганди, палестинцев – Ясир Арафат, латиноамериканцев – Че Гевара, англичан – Маргарет Тэтчер, французов – Жанна Д’Арк, Южной Африки – Нельсон Мандела, афроамериканцев – Мартин Лютер Кинг, чеченцев - Б